Written by 17:35 Porady

Szpitale w centrum uwagi

Szpitale w centrum uwagi

Szpitale są dzisiaj w centrum zainteresowania nie tylko polityków i mediów, ale całej opinii publicznej, albowiem ostatecznie jakość świadczonych w szpitalach usług przekłada się wyraźnie na jakość i komfort życia całych rodzin. Aby kraj uznawano nie tylko za wzorową liberalną demokrację, ale przede wszystkim za państwo szanujące podstawowe naturalne prawa obywateli jako ludzi – potrzeba czegoś więcej niż komercyjnych sklepów i autostrad. To właśnie na poziomie leczenia widać najbardziej, gdzie państwo realnie zabiega o nieustającą opiekę nad swoimi obywatelami, a gdzie są to jedynie hasła mające na celu sprzedać program wyborczy. Są pewne ugrupowania, które ze względu na swój lewicowy charakter nigdy nie powinny publicznie przyznawać się do swoich planów komercjalizacji służby zdrowia i nawet jeśli interes danego kraju wskazuje na słuszność wprowadzenia takich reform – partia rządząca w lewicowym charakterze nie zdecyduje się na potencjalne odcięcie szpitali i zabiegów od najbardziej potrzebujących. Jednak bardzo często także liberalne partie, które otrzymały władzę i nie zdążyły się nią doszczętnie nacieszyć, optują za utrzymaniem takiego stanu rzeczy aby uniknąć sprzeciwu społecznego. Obywatele bardzo nie lubią, gdy pozbawia się ich przywilejów, a przywilej darmowego leczenia jest dla nich jednym z najważniejszych.

Visited 6 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close