Written by 19:00 Porady lekarskie

Opieka nad osobami starszymi

Opieka nad osobami starszymi

Osoby starsze stanowią olbrzymią grupę populacji w Polsce. Nic więc dziwnego, ze coraz częściej w debatach publicznych podnoszona jest kwestia opieki nad nimi oraz liczebności oddziałów geriatrycznych w szpitalach w całej Polsce. Wiele osób twierdzi, że oddziałów tych jest zdecydowanie za mało. Jak wygląda opieka nad osobami starszymi w Polsce? Przede wszystkim warto nadmienić, że wiele osób starszych żyje na granicy ubóstwa – wynika to nie tylko z niskich rent i emerytów, ale również z braku zainteresowania państwa ich losem. W efekcie często zamieszkują oni miejsca niedostosowane do swoich potrzeb: często bez braku dostępu do ciepłej wody, prądu czy gazu. W Polsce panuje powszechne przekonanie, ze za los osób starszych odpowiedzialne są ich dzieci – najczęstszym rozwiązaniem sytuacji, w której niezbędna jest opieka nad osoba starsza, jest wspólne zamieszkanie i przejęcie opieki nad rodzicem przez dorosłe dzieci. Opieka taka nie jest w żaden sposób chroniona przez państwo – osoba starsza pozostaje przez cały dzień w domu opiekunów. Dodatkowo sami opiekunowie nie mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanej pielęgniarki bez wcześniejszego składania odpowiednich wniosków. Rozwiązaniem z takiej sytuacji, z której jednak Polacy korzystają bardzo niechętnie, jest umieszczanie osób starszych i zniedołężniałych, w domach opieki. Domy takie możemy podzielić na państwowe oraz prywatne. Ich standard jest zróżnicowany i zależy on od zasobności portfela osób w nim przebywających. Wielokrotnie nagłaśniane były również sytuacje znęcania się nad osobami starszymi przez personel takich zakładów.

Visited 2 times, 2 visit(s) today
Close Search Window
Close