Written by 11:43 Zdrowie

Kombinacja czynników genetycznych i środowiskowych

Kombinacja czynników genetycznych i środowiskowych

Istnieje wiele różnych rodzajów choroby, które niestety mogą odgrywać dużą rolę w życiu ludzi. Niektóre z nich są zależne od rzeczy, które dzieją się w trakcie życia człowieka. Są to tak zwane choroby środowiskowe. Przykłady obejmują raka płuc spowodowanego paleniem tytoniu. Inne choroby są spowodowane przez materiał genetyczny, który składa się na osobę. Warunki te nazywane są chorobami genetycznymi. Niektóre z tych chorób są w całości spowodowane przez geny, podczas gdy inne są kombinacją czynników genetycznych i środowiskowych. Istnieją różne rodzaje chorób genetycznych i przyczyny ich też są różne. Jeden typ jest nazywany zaburzeniami pojedynczego genu. Choroby genetyczne, które należą do tej kategorii są spowodowane przez jeden zmutowany gen występujący w DNA danej osoby. Geny mogą być zmutowane na szereg różnych sposobów. Kilka mutacji jest dziedziczonych, gdy inne są powodowane przez czynniki środowiskowe. Szacuje się, że jest ponad 4000 chorób genetycznych jednego rodzaju zaburzenia genów. Chcesz uzyskać porady od lekarza w tej kwestii? Znajdziesz je na naszej stronie. Inna kategoria to choroby genetyczne znane jako zaburzenia wielogenowe lub złożone. Są to zaburzenia, które w odróżnieniu zaburzeń pojedynczych genów powstają z połączenia kilku genów i czynników środowiskowych zbiegając się w celu doprowadzenia do choroby. Ich klasyfikacje są dużo trudniejsze ze względu na złożony charakter ich przyczyn. Chociaż rzeczywiście istnieje tendencja do tego, że te należące do zaburzeń złożonych są najczęściej przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close