Written by 02:22 Porady lekarskie

Higienistka szkolna – jaka jest jej rola

Higienistka szkolna - jaka jest jej rola

Higienistka szkolna pełni rolę osoby, która przede wszystkim udziela pierwszej pomocy w nagłej potrzebie. Rolą higienistki jest opatrzenie ran, zawiadomienie władz szkoły o zaistniałym wypadku, ewentualnie również wezwanie karetki pogotowia, kiedy stan dziecka wskazuje na ciężkie obrażenia i wymaga pomocy lekarza. Higienistki szkolne zazwyczaj kończą specjalistyczne szkoły, trwające ok. 2-3 lat, w których uczą się nie tylko podstaw medycyny, ale również pedagogiki, psychologii, pierwszej pomocy, zasad żywienia. Na zajęciach higienistki oraz pielęgniarki opanowują sztukę wykonywania zastrzyków, udzielania pierwszej pomocy, opatrywania raz, usztywniania kończyn w przypadkach złamań, jak również działania w przypadku utraty przytomności osoby chorej. Higienistki szkolne zobowiązane są do prowadzenia kartotek każdego dziecka – każde dziecko musi mieć wykonywany tak zwany bilans zdrowia: wykonuje we wspólnie: higienistka, lekarz, nauczyciel prowadzący, również rodzice. Tak wykonany bilans trafia do akt dziecka. Bilanse wykonywane są w określonych momentach życia dziecka do 18- tego roku życia. Higienistka szkolna odpowiedzialna jest również za okresowe badania dzieci na obecność pasożytów ludzkich. co jakiś czas powinna ona sprawdzić czystość skóry głowy dzieci i wyeliminować obecność takich pasożytów jak wsza ludzka. Rola higienistki szkolnej została zmieniona po reformie zdrowia w latach 90-tych XX wieku, wiele z nich zostało zwolnionych, inne objęły więcej placówek.

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close