Written by 07:27 Porady

Finansowanie biednych szpitali

Finansowanie biednych szpitali

Wiele mówi się dzisiaj o konieczności natychmiastowej naprawy systemu opieki zdrowotnej przede wszystkim w tych miejscach, gdzie od dekad wydatki skarbu państwa na utrzymanie szpitali i świadczenia medyczne dla najbiedniejszych wzrastały, nie dając jednoczesnego przełożenia na jakość zarządzania szpitalami. Miliardy pompowane sztucznie w placówki przestarzałe i niezdolne do świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie z pewnością ma głębokie uzasadnienie ekonomiczne tylko tak długo, jak w placówkach tych na głównych stanowiskach zatrudnieni są menadżerowie i specjaliści od budowania komercyjnych przedsiębiorstw. Finansowanie szpitali na zasadzie biznesowej inwestycji to podejście szczególnie popularne w USA, gdzie z kolei najbiedniejsi obywatele głośno protestują, że do najnowszych szpitali nie mają po prostu dostępu, albowiem nie stać ich na wystarczająco dobre prywatne ubezpieczenie. Jednak pomimo tej wyraźnej społecznej nierówności, w kraju tym istnieją najbardziej nowoczesne i najskuteczniejsze służby ratownicze, prowadzi się najwięcej eksperymentalnych metod leczenia, publikuje się najwięcej profesjonalnych artykułów z zakresu tak konwencjonalnej jak i niekonwencjonalnej medycyny. Wszystko to składa się na jeden obraz sprawnie działającego i stale rozwijającego się systemu konkurujących ze sobą szpitali.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close