Written by 15:18 Porady lekarskie

Cholera – charakterystyka i objawy

Cholera - charakterystyka i objawy

Cholera to ostra w przebiegu i zaraźliwa choroba układu pokarmowego, wywołana przecinkowcami cholery. Jak dochodzi do zakażenia, jakie są objawy tej choroby oraz czy możliwe jest jej leczenie? Cholera jest chorobą znaną od wieków: jej pandemie dziesiątkowały ludność na świecie w pewnych okresach. Do zakażenia cholerą dochodzi najczęściej drogą pokarmową, poprzez spożywanie wody skażonej ludzkimi odchodami. CO ciekawe wodę mogą zanieczyszczać jedynie nosiciele lub osoby już chore na tę chorobę. Jak rozpoznać pierwsze objawy zarażenia cholerą? przede wszystkim jest to biegunka i wymioty – brak tutaj gorączki. Niepodjęcie odpowiedniego leczenia w początkowych stadiach choroby może prowadzić wyłącznie do zaostrzenia stanu chorobowego. Kolejnymi objawami, wynikającymi z wewnętrznych zmian w organizmie jest: zmarszczenie skóry jak i zmiana barwy głosu. Obserwuje się również zapadnięcie oczu oraz znaczne wyostrzenie rysów twarzy. Zazwyczaj do diagnozy choroby potrzebne są testy medyczne, w przypadku epidemii jednak objawy te są wystarczające do rozpoznania infekcji u osoby chorej. Podstawowe leczenie ma na celu uzupełnienie gospodarki wodnej w ciele – podczas pierwszych dni choroby organizm maksymalnie się odwadnia. Płyny uzupełnia się doustnie, ale również za pomocą kroplówek. Zapobieganie epidemii polega na stałej kontroli ujść wody pitnej oraz ich uzdatnianie. prowadzone są również akcje mające na celu zwiększanie świadomości zdrowotnej.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close