Written by 08:49 Porady lekarskie

Chemioterapia – charakterystyka leczenia

Chemioterapia - charakterystyka leczenia

Chemioterapią nazywamy wykorzystywanie chemicznych związków pochodzenia syntetycznego do zwalczania określonej choroby. Pomimo, że chemioterapia kojarzona jest głównie z leczeniem chorób nowotworowych, jest ona również stosowana w leczeniu chorób wywołanych pasożytami oraz drobnoustrojami. W przypadku leczenia nowotworów używa się cytostatyków, które hamują namnażanie się komórek nowotworowych. Z badań wynika, ze znacznie zmniejszają one wielkość samego guza, jednakże nie wpływają na rakowe komórki macierzyste, które stają się coraz bardziej odporne na tego typu leki. Chemioterapia może jednak znacznie pogorszyć stan osoby chorej – wynika to z faktu działania cytostatyków na osłabiony organizm. Dawka chemioterapii może do tego stopnia osłabić ciało, że pojawiają się samoistne przeżuty nowotworowe na inne organy wewnętrzne. Każdy pacjent przed rozpoczęciem terapii jest również informowany, że poza komórkami zmienionymi chorobowo chemioterapia niszczy również zdrowe komórki ciała. Metody chemioterapii można podzielić na kilka podgrup: metodę radykalną, wstępną, paliatywną, cytostatyczną, metronomiczną i wiele więcej. Nawet skuteczne leczenie chemioterapią obarczone jest dużym ryzykiem skutków ubocznych. Zaliczmy do nich: nudności, wymioty, osłabienie organizmu, wypadanie włosów, uszkodzenie narządów wewnętrznych (m.in. nerek, serca, wątroby) oraz ogólne obniżenie odporności organizmu.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Close Search Window
Close